herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren.
De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u één of meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze worden geleverd of worden;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mascosana, Centro Comercial Europeo Paichi, Ctra Moraira Teulada 168, E-03724 Moraira, e-mailadres: info@mascosana.com, telefoon: +34 - 668 11 11 67) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Het retouradres voor Duitsland is als volgt: Bodyvita S.L.U., Mascosana, Essener Str. 5, D-46047 Oberhausen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

____________________________________________________________________________________

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Mascosana, Centro Comercial Europeo Paichi, Ctra Moraira Teulada 168, E-03724 Moraira, e-mailadres: info@mascosana.com:

- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

.